ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АСТЕЛ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Белев
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  Александър Аврамов
ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Васил Ботушаров, Огнян Дренски
ЧЛЕНОВЕ: Антони Славински, Георги Стефанов, Жанет Захариева

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Ботушаров
ЧЛЕНОВЕ: Венцислав Янков, Захари Хайтов

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР : Валентин Колев