ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА

София, 11 април 2017 г.
Представителство на Европейската комисия в България, ул. „Г.С. Раковски“ № 124

КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ' 2017
 ОРГАНИЗАТОР:
  АСОЦИАЦИЯ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

 

КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ' 2017
КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ’ 2017

 


ФОРУМ – БЪДЕЩЕТО, ЗАПОЧНАЛО ОТ ДНЕС

Малина КрумовКОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ' 2017 - Малина Крумоваа
Заместник-министър председател по европейските фондове 
КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ' 2017 Андреана АтанасоваАндреана Атанасова
Член на Комисията за регулиране на съобщенията
Георги ШарковКОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ' 2017

Национален координатор по кибер сигурност, Министерски
Киберсигурност на IoT и Industial IoT

КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ' 2017Проф. Владимир Пулков
Замeестник председател на ЕТСИ
Предизвикателства и възможности на Кибер-Физичните Системи с човек във веригата