АСОЦИАЦИЯ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ - ДОКУМЕНТИ

♦ Меморандум за сътрудничество между Асоциация Телекомуникации (АСТЕЛ) и Българската Асоциация по Информационни Технологии (БАИТ)


 

♦ Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност с КЗП


 

♦ Становище по проектозакон за електронните съобщения


 

♦ Становище по проект на Методика за условията и реда за определяне на оператори със значително въздействие върху пазара


 

♦ Становище по законопроект за обществените поръчки /ЗОП/


 

♦ Становище по проекти за "Обща лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея" и "Обща лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея"