АСОЦИАЦИЯ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ - ФОРУМИ
(ГОДИШНИ КОНФЕРЕНЦИИ)

КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ' 2017

Тема: ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА
София, 11 април 2017 г.
******

КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ' 2015

Тема: Е-УПРАВЛЕНИЕ – МИСИЯ ВЪЗМОЖНА
София, 23 април 2015 г.

КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ' 2013

Тема: РЕГУЛАЦИЯ И КОНКУРЕНЦИЯ
София, 17 април 2013 г.

КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ' 2016

Тема: ВИСОКОСКОРОСТНИТЕ МРЕЖИ – ГРЪБНАК НА ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА
София, 15 април 2016 г.

КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ' 2014

Тема: ХОРИЗОНТ 2020
София, 16 април 2014 г.

КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ' 2012

Тема: ЕВРОПЕЙСКИТЕ МРЕЖИ – СТРАТЕГИИ И РЕАЛНОСТ
София, 10 април 2012 г.