За нас - Асоциация ТелекомуникацииАсоциация Телекомуникации е браншова неправителствена организация в далекосъобщителния сектор на страната. Учредена е на 10 април 2002 година от 19 юридически и физически лица - телекомуникационни оператори, производители и доставчици на комуникационна техника, фирми от областта на информационните технологии и Интернет, специализирани консултантски фирми, университети, както и изявени екперти.  Днес тя има повече от 50 членове.

Сред основните цели на Асоциация "Телекомуникации" са:

Сътрудничество при разработване на новата законова рамка;
•Съдействие в процеса на регулиране на телекомуникационния пазар;
•Участие в програми на Европейския съюз;
•Допълнителна специализация и професионална квалификация на членовете;
•Подпомагане създаването на информационна среда за интересите на участниците в сферата на телекомуникациите и много други.

Асоциацията е сдружение с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица. Тя съдейства за регулирането на професионалните и колегиалните отношения между дружествата от сферата на телекомуникациите и далекосъобщителните оператори - членове на Асоциацията за утвърждаване на доброто й име. Чрез постоянен диалог с държавните органи, с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и с Комисията за регулиране на съобщенията тя защитава интересите на своите членовете. Асоциацията представя на компетентните органи становището си по развитието на телекомуникационния пазар. Асоциация Телекомуникации привлича наши и чуждестранни експерти в комисии по технически, научни, правни, икономически и други въпроси, свързани с пряката й дейност. Освен това тя участва в организацията на срещи, симпозиуми, семинари, тематични изложби и други форми, съдействащи за развитието на българските далекосъобщения.