ФОРУМ – АКАДЕМИЧНА ОБЩНОСТ

Владимир Пулков
Декан, факултет Телекомуникации,Технически университет – София
Конвергенция на телекомуникационните, навигационните, сенсорните мрежи и услуги
Антони Славински
Председател на настоятелството на Нов български университет
Предизвикателствата пред образованието в променящия се телекомуникационен свят
Петър Статев 
Председател, ИКТ Клъстер
Възможностите и мястото на българските фирми на регионалните пазари за телекомуникационни решения
Стамен Кочков
Член на УС на БАСКОМ
Представяне на работна група на ИКТ индустрията по образованието – участници, цели и задачи 
Д-р.инж. Бойко Харлов 
Колеж по телекомуникации и пощи
Инж.Камена Цанева
 „ТВЦент“ ООД
Тарифиране по време на цифров аудио-визуален поток