КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ’ 2013


ФОРУМ – ИНОВАЦИИ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ

Огнян Дренски
Училище за бизнес компетенции
Краудсорсинг и как да отсеем зърното от плявата? 
Александър Захариев
Управител, Калисто Адриатик/Гартнер
Мобилната широколентова връзка – какво предприятия и клиенти да очакват от операторите
Гл.ас. Екатерина Дудин, Илия Милковски 
Колеж по телекомуникации и пощи
Предизвикателства пред съвременните широколентови мобилни мрежи – симулация и моделиране
Гл.ас. Георги Петров
Ръководител на департамент Телекомуникации, НБУ
SDN (Software Defined Networks)
Калин Каралеев
Българска национална телевизия
Регулирането на телевизионния звук според новите препоръки ITU-R BS 1770 и EBU R-128