КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ’ 2013


ФОРУМ – ПРОГРАМНИЯТ ПЕРИОД 2014 – 2020 г.

Христо Христов
Директор на дирекция „Информационни технологии“, МТИТС
Стратегически насоки в областта на широколентовия достъп за следващия програмен период 2014-2020 г.
Гергана Паси
Посланик на новите технологии в България
Интелигентна България? 2014 – 2020
Нели Вачева
Управител, IDC България
Третата платформа и телекомуникационния пазар: прогнози на IDC
Кристиян Томов, Интеруут, Германия
Проф. Бончо Балабанов, НБУ
Рискове и отговорности при аутсорсинга