КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ’ 2013


ФОРУМ – ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО

Красимир Симонски
Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „ЕСМИС“
Българският широколентов проект
Валери Димитров
Регионален представител на C.R.E.A.M. EU
Модел за модерно и устойчиво развитие. Начин за реализиране на проекти с участието на ПЧП чрез програмите на Европейския съюз
Антони Славински
Председател, Асоциация Телекомуникации
Добри практики от Европейския съюз за финансиране на ПЧП
Инж. Десислава Миланова
Началник отдел проекти, Ентерпрайз Комюникейшънс Груп
Реализацията на системата E-call у нас