РЕГУЛАЦИЯ И КОНКУРЕНЦИЯ

София, 17 април 2013 г.
Хотел „Шератон“, зала Средец

 
Резултат с изображение за хотел шератон събития ОРГАНИЗАТОР:
  АСОЦИАЦИЯ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

 

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА :
МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
И
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

ОСНОВНИ СПОНСОРИ:

       
 

ФОРУМ – MЯСТОТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В РЕГУЛАЦИЯТА И КОНКУРЕНЦИЯТА НА КОНВЕРГИРАНИЯ ПАЗАР НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ

Валери Борисов
Зам. министър, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Приветствие
Константин Тилев
Член на Комисията за регулиране на съобщенията
Приветствие
Калина Димитрова
Директор на дирекция „Съобщения „, МТИТС
Предизвикателства за регулацията и конкуренцията при прилагане на новата регулаторна рамка на ЕС
Иван Димитров
Директор на дирекция Комуникационни и информационни системи, Министерство на вътрешните работи
Регулация и конкуренция на конвергирания пазар на телекомуникационни услуги 
Карина Ангелиева
Главен директор „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието, младежта и науката
Проект на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“
Доц. Валентин Ценов
НБУ
Една пазарна одисея в регулирания сектор