Членове на Асоциация Телекомуникации са следните юридически и физически лица:

АСТЕЛ ЧЛЕНОВЕ А1А1 България ЕАД
1309 София,
ул. „Кукуш“ 1
www.a1.bg/bg 

 


Александър Аврамов
E-mail: aavramov@blizoomail.bg


Антони Славински
Нов Български университет
1618 София, ул. „Монтевидео“ 21
тел: (02) 811 0609
E-mail: aslavinski@nbu.bg


Борис Басмаджиев
София, ул. Бигла 51А
тел: 0889 202 005
E-mail: boris_basmadjiev@abv.bg


Членове VIVACOMБългарска телекомуникационна компания ЕАД – ВИВАКОМ 
1784 София, бул. „Цариградско шосе“ 115 Е
Хермес парк София, сграда А
факс: (02) 954 9780,
www.vivacom.bg

 


Валентин Колев
E-mail:  astel.kolev@gmail.com


Членове UTPВисше училище по телекомуникации и пощи 
1700 София, ул. „Акад. Стефан Младенов“ 1
тел: (02) 806 2176
факс: (02) 806 2227
E-mail: rector@utp.bg , www.utp.bg