АСОЦИАЦИЯ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ (АСТЕЛ)

ASTEL logo 273-236

Асоциация Телекомуникации (АСТЕЛ) е българска неправителствена организация с нестопанска цел, която представлява сдружение на стопански организации и лица свързани с телекомуникационния бизнес в България.

Предизвикателства

Динамиката в телекомуникациите е впечатляваща –  нови участници, нови регулации, нови закони, нови технологии. Трудно е да се ориентираш в бързопроменящите се обстоятелства и да отстояваш компетентно и самостоятелно мнението си по важните за бранша въпроси пред ключови лица – като законодатели, регулаторни органи и дори други мениджъри в тази индустрия.

Мисия

Мисията на Асоциацията е да се създаде форум за своите членове, за да се идентифицират и да се разглеждат значимите проблеми; да насърчи сътрудничеството между тях и да представя от името на телекомуникационната индустрия единна позиция по съществените  въпроси пред регулаторните и законодателните органи в България.

АСТЕЛ подкрепя бизнеса и професионалните връзки на своите членове и диалога им с държавните институции. Сдружението се стреми да се гарантира участието на местни и чуждестранни експерти в работата на комисии и работни групи в областта на информационните и комуникационните технологии, R & D, приложимото право, икономически и други аспекти от дейността на своите членове.

Асоциация Телекомуникации е вашият надежден партньор в телекомуникационния пазар в България.