За Web сайта на АСТЕЛ – www.astel-bg.eu

Replies
1
Voices
2
netmaster

Здравейте!

С цел да се запознаете с някои функционални особености на новия WEB сайт на Асоциацията, искам за Ви информирам за следното:

1. Сайтът вече е достъпен през Интернет и чрез линковете:
http://astel-bg.eu или http://www.astel-bg.eu.


2. Както вече Ви бях съобщил, чрез позицията в главното меню „Услуги с
регистрация“ се дава възможност на регистрирани потребители (такива, които притежават валидни потребителски имена и съответните пароли) да участват в дискусионния форум (т.н.“ Дискусии“ ). Тези потребители могат да предлагат нови теми за дrскусии или да правят коментарии за вече одобрени от ментора на дискусионния форум такива. Важно е да се знае, че в момента настройките за „Услуги с регистрация“ позволяват на всеки посетител на сайта да си направи регистрация, която се валидира автоматично посредством отговор на изпратен от системата е-майл към адреса посочен от въпросния посетител във формата за регистрация. Изпращаните от системата е-майли в тези случаи са със заглавие “ Асоциация Телекомуникации: Activate your account„и съдържат съобщение от типа:

„Thank you for registering. Please activate your account by clicking the link below:
http://astel-bg.eu/?activate_code=8b1775660936bb68&user_id=8″


3. Освен достъп до дискусионния форум, регистрираните потребители имат достъп и до т.н. „Архив“ на Асоциацията, в който са публикувани предоставените ми от г-н В Колев протоколи от заседанията на УС. В момента съм предложил на вашето внимание два начина на публикуване на въпросните протоколи:
1-ви начин – посредством HTML страници. Този начин е използван при публикуването на протоколите от 2016 и 2015 години.
2-ри начин – посредством криптиран PDF фаил, за отварянето на който се изисква допълнителна парола. Предложил съм този начин, защото може би не е желателно всеки регистриран потребител да има достъп до тези документи. Идеята ми е, тази допълнителна парола да бъде достояние само на тези, за които УС на Асоциацията (de facto е собственик на това съдържание) реши, че може да бъде предоставена. За целите на демонстрацията в момента паролата за достъп до криптирания PDF фаил с протоколите за 2014г е members-only„, като съм използвал 40 битово RCA криптиране. Ако счетете за необходимо, вместо това може да се използва 128 битово RCA криптиране.
Наясно съм, че съществуват много по сериозни начини за защита на чувствителна информация,  но те са свързани с наличието и използването на допълнителни ресурси, с които засега Асоциацията не разполага.


4. Ползването на т.н. „Услуги с регистрация“ e защитено и чрез дефинирането на т.н. „време на неактивност“. Идеята на такава защита е в това, че ако някой потребител на тези услуги не извършва някакви действия в този модул на системата, то неговата сесия автоматично ще бъде прекратена след изтичане на „времето на неактивност“. За да бъде възобновено ползването на тези услуги ще трябва отново да се въведе потребителско си име и парола. Това е обичаен начин за предпазване от нежелателен достъп до информацията, в случаите когато оторизираният потребител е забравил сам да прекрати сесията. В момента времето на неактивност има стойност 180 s, но мога до го променя по ваша препоръка.


5. Е-майл услугата  на Асоциацията е достъпна през линка : http://astel-bg.eu/webmail. Засега са активирани следните пощенски кутии :

president@astel-bg.eu ; office@astel-bg.eu ; webadmin@astel-bg.eu и  services@astel-bg.eu ; 

Ползването на Е-майл услугата, засега е възможно само през WEB интерфейса. Имаме намерение да направим възможно ползването на тази услуга и през е-мейл клиентски софтуер (като Microsoft Outlook, Thunderbird и пр.), но това (ако е необходимо), ще се случи на по-късен етап.

Това е засега.
Бих приветствал Вашите коментарии по тази тема.
С уважение,
Ч Кочев